VAK ry:n toimintakertomus 2023 – Hallituksen puheenjohtajan tervehdys

Laadukasta päihdekuntoutusta jatkuvasti kehittäen

Vuosi 2023 oli yhdistyksen 76. toimintavuosi. Taloudellisesti toimintavuosi oli hieman parempi kuin edeltävät vuodet. Kuntoutustoiminnan kehittämisessä huomioitavaa on ollut hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen vuoden 2023 alussa. Asiakkaiden kuntoutuksen kannalta on erityisen tärkeää se, että sekä ennen kuntoutusta että kuntoutuksen jälkeisen jatkohoidon osalta yhteistyö hyvinvointialueiden kanssa on saumatonta ja selkeää.

VAK ry:n kuntoutuspalveluja käytti merkittävä osa vuoden 2023 alussa toimintansa aloittaneista hyvinvointialueista. Tämä kuvaakin hyvin toimintamme valtakunnallista kattavuutta. Toimintavuoden aikana jatkettiin selvittelytyötä siitä, missä muodossa yhdistys tuottaa tulevaisuudessa kuntoutuspalveluja. Loppuvuodesta 2023 päätettiin, että toistaiseksi kuntoutuspalveluja tuotetaan edelleen yhdistysmuotoisena.  

Kimmo Sainio toimintakertomus 2023

Kankaanpään A-koti

Kankaanpään A-koti ilmakuva toimintakertomus 2023

Kankaanpään A-koti on riippuvuussairauksien hoitoon erikoistunut, valtakunnallisesti toimiva kuntoutuslaitos, joka tarjoaa laadukasta ja vaikuttavaa yksilö-, pari- ja perhekuntoutusta. Toiminnan arvolähtökohtina ovat asiakkaan yksilöllisyyden arvostaminen, yhteisöllisyys ja voimavarakeskeisyys. Kankaanpään A-koti on asiakkaalle turvallinen ja muutosta edistävä kuntoutusyhteisö sekä joustava ja luotettava yhteistyökumppani. Kuntoutusmenetelmät perustuvat Käypä hoito -suositusten mukaisiin menetelmiin, pitkälliseen kokemukseen sekä jatkuvaan toiminnan kehittämiseen.

Vuosi 2023 oli Kankaanpään A-kodin 70. toimintavuosi. Asiakaskysyntä piristyi aiemmista vuosista ja hoitovuorokausikertymä oli 12 604 (v. 2022 11 232). Varsinaisia kuntoutusasiakkaita oli 185 (v. 2022 174). Vuonna 2023 jatkettiin sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää päihdeäitien palveluiden kehittämishanketta. Perhekuntoutuksen kehittämistyön keskiössä on ollut perhetyön mallintaminen sekä lastenhoidon linkittyminen osaksi koko perheen kuntoutusta.

Mikkeli-yhteisö

Mikkeli-yhteisö ilmakuva toimintakertomus 2023

Mikkeli-yhteisö tarjoaa laadukasta yhteisöhoitoon pohjautuvaa laitoskuntoutusta huume-, lääke-, alkoholi- ja peliriippuvaisille henkilöille, joiden kuntoutuminen avohoidon keinoin on riittämätöntä. Mikkeli-yhteisössä kuntoutuksen tavoitteena on laaja-alainen elämäntavan muutos. Kuntoutuksen menetelmät pohjautuvat Käypä hoito -suositusten mukaisiin, laajaan käytännön kokemukseen sekä tieteelliseen näyttöön perustuviin yksilö-, ryhmä- ja verkostohoidon menetelmiin. Keskeinen menetelmä on yhteisöhoito ja psykososiaalinen kuntoutus.

Vuonna 1998 toimintansa aloittaneessa Mikkeli-yhteisössä hoitopäiviä kertyi vuonna 2023 yhteensä 4611 (v. 2022 4904). Kuntoutuksessa olleiden varsinaisten asiakkaiden määrä vuositasolla kasvoi ollen 97 (v. 2022 74). Kuntoutustoiminnan kehittäminen vuoden 2023 aikana on painottunut kuntoutusprosessin, lääkehoidon sekä ryhmien kehittämisen osa-alueille. Mikkeli-yhteisössä asiakaskunnan- ja tarpeiden muutos on otettu huomioon sekä resurssoinnin, että henkilöstön koulutuksen osalta. 

project
Turvallisuuden tunne rakentui kuntoutuksessa
Lapsuuden kokemukset ilman pysyvyyttä ja turvallisuuden tunnetta ovat jättäneet jälkensä Ainon elämän
project
Päihdelääkäri tukee matkalla kohti päihteettömyyttä
Päihdelääkäri ja psykoterapeutti Harri Seppälä työskentelee Kankaanpään A-kodin sekä Mikkeli-yhteisön yhteisenä lääkärinä. 
project
Sairaanhoitaja Nea apuna uuden elämän kynnyksellä
VAK ry:n Mikkeli-yhteisön sairaanhoitajana toimiva Nea Matikainen kohtaa työssään ihmiset ihmisinä ja
project
Vaikuttavaa perhekuntoutusta moniammatillisen tiimin yhteisvoimin
Kankaanpään A-koti on yksi harvoista riippuvuuskuntoutuspaikoista Suomessa, jossa vanhemmuuden tukeminen sekä vanhemman

VAK ry toimintakaavio toimintakertomus 2023

HALLITUS

Yhdistyksen hallitukseen ovat vuonna 2023 kuuluneet:

Sainio, Kimmo puheenjohtaja   
Ahlström, Salme jäsen   
Ikonen, Yrmy jäsen 
Kailasmaa, Marko varapuheenjohtaja 
Koivisto, Kalervo jäsen 
Nordman, Roger jäsen
Saine, Seppo jäsen
Ruokonen, Jussi jäsen  
Savolainen, Mauno jäsen  
Siren, Anja jäsen 

 

Hallituksen kokouksia pidettiin kahdeksan.

Hallituksen jäsenet edustavat perustajajäseniä ja ovat alalla toimineita henkilöitä. Hallituksen työskentelyyn ovat osallistuneet myös Kankaanpään A-kodin johtaja Heidi Viljanen (17.8.2023 alkaen), Mikkeli-yhteisön johtaja Sini Korva ja alkuvuonna 2023 Kankaanpään ts. johtaja Marikki Forell.

 

Kankaanpään A-koti 2023

0
Johtaja
0
Lääkäri (osa-aikainen)
0
Sosiaalityöntekijä, YTM
0
Sairaanhoitajaa
0
Sosionomia
0
Lähihoitajaa
0
Toiminnallisen koulutuksen ohjaajaa
0
Tukipalveluiden työntekijää

Mikkeli-yhteisö 2023

0
Johtaja
0
Lääkäri (osa-aikainen)
0
Sairaanhoitajaa
0
Sosionomia
0
Lähihoitajaa
0
Toiminnallinen ohjaaja/tukipalvelut, kokemusasiantuntija

Tekijöihin kuuluvat myös työvaliokunta, johtoryhmä sekä tilin- ja toiminnantarkastajat. Katso Tekijät-sivulta myös tiedot yhdistyksen kokouksesta, jäsenistöstä ja järjestöistä.

TILINPÄÄTÖS 2023

Lapsuuden kokemukset ilman pysyvyyttä ja turvallisuuden tunnetta ovat jättäneet jälkensä Ainon elämän kulkuun. Nyt 24-vuotias Aino on äiti. Hän on hiljalleen päässyt rakentamaan turvallisuuden tunnetta A-kodin perhekuntoutuksessa.

Päihdelääkäri ja psykoterapeutti Harri Seppälä työskentelee Kankaanpään A-kodin sekä Mikkeli-yhteisön yhteisenä lääkärinä. 

VAK ry:n Mikkeli-yhteisön sairaanhoitajana toimiva Nea Matikainen kohtaa työssään ihmiset ihmisinä ja kaikin puolin tasavertaisina. Hänelle on ollut merkityksellistä seurata, kuinka hienoja tuloksia yhteisöllisessä hoidossa on mahdollista saada aikaan.

Kankaanpään A-koti on yksi harvoista riippuvuuskuntoutuspaikoista Suomessa, jossa vanhemmuuden tukeminen sekä vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen kehittäminen ovat osa kuntoutusprosessia.